Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Toplum Kökenli Pnömonilerin Azitromisin ile Ayaktan Tedavisi
Oğuz UZUN*, Levent ERKAN*, Hasan TATLISÖZ*, Adviye ÖZER*, Aynur TALU*, Davut UĞURLU*

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
ÖZET
Bu çalışmada, hastaneye yatış endikasyonu olmayan hafif-orta şiddetteki toplum kökenli pnömonilerin (TKP) ayaktan tedavisinde azitromisinin etkinliğini araştırmak hedeflendi. Prospektif, açık ve karşılaştırmasız planlanan bu araştırmada, klinik ve radyolojik olarak tanı konmuş 24 hasta çalışmaya alındı. Hastalara toplam 1.5 g olmak üzere günde 500 mg azitromisin verildi. Balgam çıkarabilen 18 hastada mikrobiyolojik inceleme yapıldı. Beş hastanın kültüründe üreme olurken, 12 hastanın balgam Gram boyama işleminde gram-pozitif diplokoklar görüldü. Tedavi sonrası balgam çıkaran hasta olmadığı için kontrol kültürleri yapılmadı. Hastaların hepsinde tam klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. Hastaların hiçbirisinde ilacın kesilmesine neden olabilecek ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Sonuç olarak, altta başka bir hastalığı olmayan hafif-orta şiddetteki TKP'li hastaların ayaktan tedavisinde günde 500 mg azitromisin 3 gün uygulanmasının etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, azitromisin, tedavi.
SUMMARY
Azithromycin in the Outpatient Management of Community Acquired Pneumonia
Community acquired pneumonia remains as a common and serious world-wide medical problem with high mortality, morbidity rates and big economic losses. We have studied the efficacy of a three day course of azithromycin in the outpatient management of community acquired pneumonia in a prospective, open and noncomperative study. 24 patients with clinical and radiological evidence of pneumonia were entered into the study. Microbiological evaluation was performed to 18 patients who may produce sputum. Abundant gram-positive diplococci were remarkable in 12 patients and 5 sputum cultures were positive for bacteriological growth. Patients who satisfied the study entry criteria received a total of 1.5 g azithromycin, given as single daily doses of 500 mg for three days. A satisfactory clinical response to azithromycin treatment was reported in all the patients. Azithromycin is well tolerated by the patients due to its short course administration with no interruption of the treatment in any patient. As a result our study showed that a three day course of azithromycin is effective in the treatment of mild to moderately severe community acquired pneumonia in an outpatient setting.
Key Words: Community acquired pneumonia, azithromycin, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Oğuz UZUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
55139, Kurupelit, SAMSUN
e-mail: oguzuz@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır