Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım ve Nitrik Oksit
Mukadder ÇALIKOĞLU*, İlker ÇALIKOĞLU**, Bahar ULUBAŞ*

  *  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Silifke Devlet Hastanesi Biyokimya Kliniği, MERSİN
ÖZET
Bu derleme nitrik oksit (NO) ve astım ilişkisini irdelemeye yönelik hazırlanmıştır. Öncelikle NO'nun bazı özellikleri belirtilmiş, bunu takiben astım ve NO ilişkisi irdelenmiştir. Son olarak da NO azaltıcı tedaviler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nitrik oksit, astım.
SUMMARY
Asthma and  Nitric Oxide
This brief discussion focuses on the relationship between nitric oxide (NO) and asthma. A short introduction of some of the characteristics of NO is addressed first. This is followed by a review of asthma and NO relationship. Finally NO reducing treatments are discussed.
Key Words: Nitric oxide, asthma.
Yazışma Adresi:
Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
33070, MERSİN
e-mail: mcalikoglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır