Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Apsesi ile Seyreden Bir Wegener Granülomatozisi Olgusu
Nurdan KÖKTÜRK*, Demet YEĞİN*, Numan EKİM*, Oğuz KÖKTÜRK*, Leyla MEMİŞ**

  *  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Wegener granülomatozisinin (WG) akciğer tutulumu, genellikle kaviteleşme ile seyreden multipl nodüler lezyonlar şeklindedir. Bu nedenle, tüberküloz ya da akciğer apsesi tanıları ile antimikrobiyal tedavi başlanıp tanıları geciken olgular bildirilmiştir. Burada, abdominal yara yeri infeksiyonu sonrası, akciğerde multipl apse görüntüsü nedeniyle başlangıçta akciğer apsesi tanısı alarak antibiyotik tedavisi başlanmış olan bir WG olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozis, akciğer apsesi.
SUMMARY
A Case with Wegener Granulomatosis Manifested by Lung Abscess
Wegener granulomatosis (WG) is manifested by multiple necrotizing nodulations in the lung. That appearance may cause a misdiagnosis as tuberculosis or lung abscess. In this report, a case with WG that was manifested by lung abscess is reported.
Key Words: Wegener granulomatosis, lung abscess.
Yazışma Adresi:
Dr. Nurdan KÖKTÜRK
Kızılırmak Sokak No: 16/10
Kocatepe, ANKARA
e-mail: nurdank@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır