Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir Olgu Nedeniyle Miliyer Tüberküloz ve Tüberküloz Epididimit
Faruk ÇİFTÇİ*, Ömer DENİZ*, Erkan BOZKANAT*, Hakan ÇERMİK**, İsmail YÜKSEKOL***,
Hayati BİLGİÇ***, Necmettin DEMİRCİ***

    *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi,
  **  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Patoloji Servisi, İSTANBUL
***  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Yirmibir yaşında erkek hasta, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, skrotal şişlik ve skrotal deride akıntılı yara şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Çekilen göğüs röntgenogramı ve toraks bilgisayarlı tomografi sonucu hastada miliyer akciğer tüberkülozu saptandı. Skrotal fistülden ARB (direkt, teksif, kültür) pozitifliği bulundu. Eksizyonel epididim biyopsisi uygulanan hastada epididim tüberkülozu saptandı. Miliyer akciğer tüberkülozu ile birlikte nadir de olsa epididimal tutulum olabileceğini hatırlatmak ve ayırıcı tanıda eksizyonel veya ince iğne aspirasyon biyopsisinin gerekli olduğunu vurgulamak için bu olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, epididim tüberkülozu.
SUMMARY
Miliary Tuberculosis and Tuberculous Epididymitis: Case Report
Twenty one-year-old man applied to our hospital with some complaints included cough, weakness, weight loss, fatique, swelling in scrotum and the wound in scrotal skin. It was taken a chest roentgenogram and thorax computed tomography and diagnosed with miliary tuberculosis in the patient. Epididymis biopsy was performed. It was found tuberculous epididymitis. We presented this case to remind that miliary tuberculosis may be associated with tuberculous epididymitis and to emphasize that biopsy are of the importance in the differantial diagnosis.
Key Words: Miliary tuberculosis, tuberculous epididymitis.
Yazışma Adresi:
Dr. Faruk ÇİFTÇİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
81020, Acıbadem, İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır