Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Castleman Hastalıklı Bir Olgu
Koray DURAL*, Serdar HAN*, Erkan YILDIRIM*, Neslihan G. ULAŞAN*, Ünsal HAN**

  *  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,
**  SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
Castleman hastalığı, genellikle mediastende lokalize, ayırıcı tanısı zor yapılabilen, hiyalen vasküler (HV), plazmaselüler (PC) ve mikst olmak üzere 3 histolojik tipi tanımlanmış, nadir görülen bir hastalıktır. Düz akciğer grafisinde tesadüfen fark edilen ve tanısı torakotomi sonrası dokunun histolojik incelenmesi ile konulabilen Castleman hastalıklı bir olguyu, literatür bilgileri ışığında sunduk.
Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, mediastinal kitle ayırıcı tanısı.
SUMMARY
A Case of Castleman's Disease
Castleman's disease is generally localized in mediastinum. Differential diagnosis is difficult to do. It is seen rarely with three histologic types as hyalen vascular (HV), plasmacellular (PC) and mixed. A case of Castleman's disease determined by a plain chest radiography and diagnosed by hystologic examination of the specimen after thoracotomy in the view of the literature.
Key Words: Castleman's disease, differential diagnosis of mediastinal masses.
Yazışma Adresi:
Dr. Serdar HAN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Kliniği
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır