Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diyalize GirenKronik Renal Yetmezlikli Olgularda Tüberküloz
Füsun ALATAŞ*, Mehmet SOYDAN**, Muzaffer METİNTAŞ*, Emel HARMANCI*, İrfan UÇGUN*,
Sinan ERGİNEL*, Hüseyin YILDIRIM*

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Kronik renal yetmezlikli ve diyalize giren olgularda, hücresel immünitenin zayıflamasına bağlı tüberküloz (Tbc) insidansı artar. Bu olgularda, ekstrapulmoner tutulum arttığı için tanı konmada zorluklarla karşılaşılır. Oysa doğru tanı ve geç kalmayan tedavi bu hastalar için önemlidir. Bu yayında son 1 yılda saptadığımız diyalize giren kronik renal yetmezlikli 8 Tbc olgusu, literatür ışığında tartışıldı. Olguların 7'si erkek, 1'i kadın ve yaş ortalaması 41.5 yıl idi. En sık görülen semptomlar ateş, kilo kaybı ve halsizlik idi. Bir olgu dışında diğerlerinde pürifiye protein derivesi (PPD) deri testi pozitifti. İki olguda pulmoner, 1 olguda hem pulmoner hem de ekstrapulmoner, 5 olguda ise ekstapulmoner tutulum saptandı. Ekstrapulmoner tutulumda, lenfadenit Tbc'nin çoğunlukta olduğu görüldü. Tanı 4 olguda histopatolojik, 1 olguda hem mikrobiyolojik hem de histopatolojik, 2 olguda ise mikrobiyolojik olarak konulurken, 1 olguda klinik ve radyolojik bulgularla tedavi başlandı ve tedaviden yanıt alındı. Bu olguların değerlendirilmesi sonucu Tbc insidansının yüksek olduğu toplumlarda, kolaylaştırıcı sorunu olan kişilerde atipik klinik ve radyolojik bulgularla gelen ve PPD deri testinin pozitif olduğu durumlarda, ısrarla Tbc'nin araştırılmasının gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik renal yetmezlik, tüberküloz.
SUMMARY
Tuberculosis in Patients with Chronic Renal Failure Receiving Dialysis Treatment
The incidence of tuberculosis increases in patients with chronic renal failure and receiving dialysis treatment due to the weakness of cellular immunity. In these cases the diagnosis is difficult because of the extrapulmonary involvement. However, the true diagnosis and early therapy is important for these patients. In this report, 8 tuberculosis patients who were determined in the last one year among chronic renal failure patients receiving regular dialysis treatment were discussed with the literature knowledge. Of the 8 patients; 7 were male and 1 was female. The mean age was 41.5 years. The most prominent symptoms were fever, weight loss and weakness. PPD skin test were positive in all except one patient. Two patients have pulmonary, 1 patient have both pulmonary and extrapulmonary and 5 patients have extrapulmonary tuberculosis. The majority of extrapulmonary tuberculosis were tuberculosis lymphadenitis. Diagnosis of patients were depended on histopathologic in four cases, histopathologic and microbiologic in one case, microbiologic in two cases. In one case treatment were started with clinical symptoms and radiologic signs and the result was satisfactory. The evaluation of these cases were revealed that, in the presence of high tuberculosis incidence, tuberculosis should be searched insistently in cases with positive PPD skin test and atypical clinical and radiological signs in risk groups.
Key Words: Chronic renal failure, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun ALATAŞ
Osmangazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır