Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İstanbul Küçükçekmece'de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu
Mithat KIYAK*, Önder GÜNERHAN**, Seyhan TEMİZ**, Seniha HACIOĞLU**
  *  Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,
**  Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı, İSTANBUL
ÖZET
Dünyada, özellikle 1980'li yıllardan sonra tüberküloz (Tbc) hastalarının sayısında artış görülmüştür. Hindistan, Bangladeş, Çin gibi ülkelerde Tbc insidansı 100.000'de 100'ün üzerinde, Avrupa'da 100.000'de 20'nin altında iken, Türkiye'de Verem Savaş Dispanserleri kayıtlarına göre 100.000'de 33 olarak bildirilmektedir. Gerçekte bu oran, kaydedilmeyen olgular yüzünden daha yüksek olabilir. Bu çalışmada, İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'de Tbc insidansını, hasta takip oranlarını, hastaların demografik özelliklerini saptamak ve sorunu en aza indirebilmek için çözüm yollarını tartışabilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Küçükçekmece Verem Savaş Dispanseri kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İstanbul'da 1999 yılı için, insidans 100.000'de 40, Küçükçekmece ilçesinde 1999 yılı için insidans 100.000'de 72.76 olarak saptanmıştır. Hastaların %37.7'si 20-29 yaş grubunda, %71'i erkek ve %82'sinin sosyal güvencesi yoktur. Eğitim durumları bölgedeki genel durumdan farklı çıkmamıştır. Başlangıçta hastaların %54'ü düzenli tedavi edilebilirken, bu oran 1999 yılı sonunda %98'e çıkmıştır. Tbc ile mücadele için, sağlık ocakları ile verem savaş dispanserleri entegre olarak çalışmalı, renkli reçete sistemine geçilmeli ve "Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)" stratejisi uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, insidans, DOTS.
SUMMARY
Studies on the Tuberculosis Control in Küçükçekmece-Istanbul
It has been observed that the number of patients with tuberculosis has increased especially after 1980s in the world. The incidence of tuberculosis (Tbc) in European Countries has been reported as 20 per 100.000 of the population, 100 per 100.000 in India, Bengladesh, China and 33 per 100.000 in Turkey. In fact, this rate is assumed to be more than that value due to unreliable recordings. In this study, it is aimed to be determine the Tbc incidence, rate of the follow up of the patient and demographic data in Küçükçekmece, one of the districts of Istanbul. Within the framework of the study recordings of Küçükçekmece Tuberculosis Dispencary were examined retrospectively. As the Tbc incidence of whole İstanbul was 40 per 100.000, in Küçükçekmece district it was found to be 72.76. The 37.7% of the patients was in 20-29 age group, 71% was male and 82% had no social security. The educational distribution of the patients were the same as the district. At the beginning, while 54% of the patients were having a regular treatment, this value increased to 90% and then by the end of 1999 it reached to 98% with an effective and educational program performed at homes. For an effective Tbc control, Tuberculosis Dispensaries should work in collaboration with primary health centres. Besides this, colour prescriptions and Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) strategy of WHO should be used for the most effective Tbc control.
Key Words: Tuberculosis, incidence, DOTS.
Yazışma Adresi:
Dr. Mithat KIYAK
Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
81410, Cevizli, Kartal,  İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır