Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Erişkinde Bochdalek Hernisi ile Birlikte Gastrik Volvulus#
Fikret TAŞ*, Mehmet ATALAR*, Sema BULUT*, İbrahim ÖZTOPRAK*, A. Oktay IŞIK*

* Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, SİVAS
ÖZET
Bochdalek hernisi, yetişkinlerde nadir görülen bir hastalıktır. Bu yazıda, organoaksiyel gastrik volvulus ile birlikte bochdalek herni olgusu sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.
Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, gastrik volvulus.
SUMMARY
Bochdalek's Hernia in an Adult with Gastric Volvulus
Bochdalek hernia is a rare disease in adults. In this paper, a case with bochdalek hernia accompanied with organoaxial gastric volvulus has been presented and the relevant literature reviewed.
Key Words: Bochdalek hernia, gastric volvulus.
# Bu çalışma, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi (26-31 Ekim 1999, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Fikret TAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik Anabilim Dalı
58140, SİVAS
e-mail: ftas@cumhuriyet.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır