Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer Pulmoner NonHodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu
Yücel TAŞAN*, İsmail YÜKSEKOL*, Arzu BALKAN*, Mükerrem SAFALI**, Şenol BAL*,
Metin ÖZKAN*, Hayati BİLGİÇ*

  *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Olgumuz, 61 yaşında kadın hasta olup, PA akciğer grafisindeki multipl nodüler lezyonlar nedeniyle incelendi. Toraks bilgisayarlı tomografide hiler veya mediastinal lenfadenopati olmadığı saptandı. Açık akciğer biyopsisi ile "low-grade B-cell" nonHodgkin lenfoma tanısı konuldu. Nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner, nonHodgkin lenfoma.
SUMMARY
Primary Pulmonary NonHodgkin Lymphoma: A Case Report
A 61-year old woman was examined due to abnormal pulmonary nodular shadows on her chest roentgenogram. Computed tomography confirmed the absence of a hilar or mediastinal adenopathy. Open lung biopsy revealed low grade B-cell nonHodgkin lymphoma. Because it was a rare case it has been presented.
Key Words: Pulmonary, nonHodgkin lymphoma.
Yazışma Adresi:
Dr. İsmail YÜKSEKOL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları ve
Tüberküloz Anabilim Dalı
06018, Etlik, ANKARA
e-mail: iyuksekol@gata.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır