Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Alveoler Adenom: Akciğerin Nadir Benign Tümörü
Adnan YILMAZ*, Birol BAYRAMGÜRLER*, Ferda AKSOY**, Edhem ÜNVER*, Sevim DÜZGÜN*

  *  Department of Pulmonology, SSK Süreyyapaşa Center for Chest Disease and Thoracic Surgery,
**  Department of Pathology, SSK Süreyyapaşa Center for Chest Disease and Thoracic Surgery, İSTANBUL
ÖZET
Alveoler adenom, akciğerin nadir, benign bir tümörüdür. Literatürde yayınlanmış az sayıda olgu vardır. Bu makale, bir alveoler adenom olgusunu sunmaktadır. Ellibir yaşında kadın hasta, 3 aydır devam eden göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Göğüs grafisinde sağ üst akciğer bölgesinde soliter pulmoner nodül vardı. Toraks bilgisayarlı tomografisi sağ üst lob posterior segmentte, paravertebral olarak lokalize 1.8 cm çapında soliter pulmoner nodülü gösteriyordu. Fiberoptik bronkoskopi ve lezyonun bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi tanısal değildi. Torakotomide sağ üst lob posterior segmentte tümör görüldü. Frozen ile benign lezyon tanısı sonrası, wedge rezeksiyon uygulandı. Patolojik tanı akciğerin alveoler adenomu idi. İki yıllık takip sonrası nüks saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Alveoler adenom, akciğer.
SUMMARY
Alveolar Adenoma: A Rare Benign Tumor of The Lung
The alveolar adenoma is a rare benign tumor of the lung. A small number of cases were published in the literature. This report presents a case of alveolar adenoma. A 51 years old woman was admitted with complaint of chest pain present for 3 months. Her chest radiograph showed a solitary pulmonary nodule in right upper lung. Computed tomography of the thorax demonstrated a well-circumscribed solitary pulmonary nodule with a diameter of 1.8 cm in the posterior segment of right upper lobe, which was localized paravertebrally. Fiberoptic bronchoscopy and computed tomography guided transthoracic fine needle aspiration biopsy of the pulmonary nodule were nondiagnostic. The patient underwent thoracotomy and the tumor was seen in the posterior segment of right upper lobe. Wedge resection was performed after frozen-section diagnosis of a benign lesion. The pathologic diagnosis was alveolar adenoma of the lung. No recurrence was detected by the end of 2 years.
Key Words: Alveolar adenoma, lung.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ
Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30 Daire: 1
81530, Maltepe, İSTANBUL
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır