Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Aspergilloma
Maruf ŞANLI*, Bülent TUNÇÖZGÜR*, Cumhur SİVRİKOZ*, Öner DİKENSOY**, Levent ELBEYLİ*

  *  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
**  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
ÖZET
Pulmoner aspergilloma, kaviter akciğer hastalıklarında gelişen saprofitik bir infeksiyondur. Kliniğimizde cerrahi tedavi uyguladığımız olguları sunduk. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak 1996-Ağustos 2000 tarihleri arasında pulmoner aspergilloma tanısıyla rezeksiyon uygulanan 5 olgu retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların özgeçmişinde tüberküloz öyküsü vardı. Olguların hepsinde hemoptizi mevcuttu. İki olguya pnömonektomi, 3 olguya lobektomi uygulandı. Olgulardan 1'i operasyon sırasında gelişen hipotansiyon sonucu eksitus oldu. Yaşamı tehdit eden masif hemoptizilerin sık görülmesi nedeniyle pulmoner aspergillomalı hastalarda cerrahi tedavi gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, hemoptizi.
SUMMARY
Pulmonary Aspergilloma
Pulmonary aspergilloma is a saprophytic infection which develops in cavitary lung diseases. Five aspergilloma cases who were treated surgically in our clinics were presented. Five patients with pulmonary aspergilloma who were undergone resection between January 1996-August 2000 in our department were evaluated retrospectively. All the patients had a history of pulmonary tuberculosis and all of them were reported to have recurrent, moderate to severe haemoptysis. Pneumonectomy was performed in two patients whereas lobectomy was performed in the rest. One of them died due to sudden development of hypotansion with unknown etiology during the perioperative period. Because of life-threatening recurrent haemoptysis, surgical treatment for these patients should be considered.
Key Words: Aspergilloma, haemoptysis.
Yazışma Adresi:
Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
27070, Kolejtepe, GAZİANTEP
[ PDF ]
<< Geri Yazdır