Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mycobacterium tuberculosis'in Streptomisin, Kanamisin ve Amikasine Karşı
İn Vitro Duyarlılığı ve Bu İlaçlar Arasındaki Çapraz Direnç İlişkisi#
Fethiye ÖKTEN*, Arzu ERTÜRK*, Aynur MUTLU*, Haluk ÇALIŞIR*, Oya YENER*, Mihriban ÖĞRETENSOY*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisindeki uygun ilaç seçiminde çapraz direncin düşünülmesi önemlidir. Streptomisin direnci varsa veya yüksek olasılıkla dirençten şüphe ediliyorsa diğer bir aminoglikozid kullanılabilir. Çalışmamızda, Mycobacterium tuberculosis'e karşı streptomisin, kanamisin ve amikasin arasında çapraz direnci araştırmayı amaçladık. Çalışmaya, akciğer tüberkülozlu hastalardan elde edilen 100 kültür pozitif balgam örneği alındı. Streptomisin ve kanamisin arasında çapraz direnç saptadık (p< 0.01). Amikasin ve kanamisin arasında da çapraz direnç vardı (p< 0.001). Streptomisin ve amikasin arasında çapraz direnç saptanmadı (p> 0.05). Streptomisine dirençli suşların amikasine hassas olabileceği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, aminoglikozid, çapraz direnç.
SUMMARY
In Vitro Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to Streptomycin, Kanamycin, Amikacin and Cross Resistance Between These Drugs
Consideration of cross resistance is important for selecting the acceptable drug for treatment of apparent or proven multidrug resistant tuberculosis. When resistance to streptomycin is proved or highly suspected, one of the other aminoglycosides can be used. We aimed to determine the cross resistance in Mycobacterium tuberculosis strain between streptomycin, kanamycin, amikacin. 100 culture positive sputum specimens of lung tuberculosis patients were involved in this study. We found cross resistance between streptomycin and kanamycin (p< 0.01). There was also cross resistance between kanamycin and amikacin (p< 0.001).Cross resistance was not observed between streptomycin and amikacin (p< 0.05). We conclude that strains resistant to streptomycin are susceptible to amikacin.
Key Words: Tuberculosis, aminoglycoside, cross resistance.
# Bu çalışma, "European Respiratory Society" Yıllık Kongresi (9-13 Ekim 1999, Madrid)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Fethiye ÖKTEN
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Keçiören, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır