Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Histiositozis X ve Akciğer Kanserli Bir Olgu
Akın KAYA*, İsmail SAVAŞ*, Elif ŞEN*, Serpil DİZBAY SAK** Adem GÜNGÖR*** Uğur GÖNÜLLÜ*

    *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Patoloji Anabilim Dalı,
***  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Pulmoner histiositozis X nadir ve genellikle sigara içen genç erişkinlerde görülen, kronik interstisyel bir hastalıktır. Biz genç yaşta akciğer kanseri ve histiositosiz X tanısı alan bir hastayı sunuyoruz. Yirmiyedi yaşında bayan hasta 2.5 ay önce başlayan öksürük ve hemoptizi yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Sigara alışkanlığı vardı. Akciğer grafisinde sağ akciğerde santral kitle lezyonu ve her iki akciğerde kistik retiküler görünüm izlendi. Toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide sağ akciğer üst lob posterior segmentte 4 x 3 x 3 cm boyutunda kitle ve her iki akciğerde dağınık kistik hava boşlukları görüldü. Bronkoskopide endobronşiyal lezyon görülmedi ve alınan bronş lavajı adenokanser olarak rapor edildi. Uzak metastazı olmayan hastaya sağ torakotomi ile üst lobektomi, alt loba wedge rezeksiyon, lenf bezi diseksiyonu yapıldı. Patolojik incelemede adenokarsinoma ve tümörsüz akciğer alanlarında histiositosiz X ile uyumlu görünüm rapor edildi. Postoperatif komplikasyon olmadı. Aynı zamanlı akciğer kanseri ve histiositosiz X tanısı alan hasta literatür verileri ile tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Histiositosiz X, akciğer kanseri.
SUMMARY
Pulmonary Histiocytosis X and Lung Carcinoma: Case Report
Pulmonary histiocytosis X is a rare chronic interstitial disorder generally occuring in young smoker patients. We presented a case of lung cancer and pulmonary histiocytosis X. A twenty seven year old female patient was admitted to our department with complaints of cough with an onset two and half month ago and hemoptysis. There is no abnormality in routin blood analysis. Central mass lesion and bilateraly cystic and reticular pattern were determined in her chest X-ray. Thoracic HRCT revealed a mass lesion located in posterior segment of right upper lobe with a size of 4 x 3 x 3 cm and bilateral scattered cysts. Endobronchial lesion was not seen at bronchoscopic evaluation and bronchial lavage cytology was reported as adenocarcinoma. An upper lobectomy and wedge resection of lower lobe with right thoracotomy and lymphatic dissection were carried out to the patient with no distant metastasis. Pathological evaluation of the surgical materials were evaluated adenocarcinoma of the lung and consistent with histiocytosis X in the areas without tumor. There was any complication after surgery. Patient who quitted smoking is regularly being followed up. This case with the diagnosis of lung cancer and pulmonary histiocytosis X was discussed with the review of litterature.
Key Words: Pulmonary histiocytosis X, lung cancer.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dikimevi, ANKARA
e-mail: akınseldakaya@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır