Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Timus Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomuna Bağlı Primer Hiperparatiroidizm Olgusu
Murat KARA*, Adem GÜNGÖR**

  *  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, KIRIKKALE
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Primer hiperparatiroidizmin (HPT) en sık görülen sebebi soliter paratiroid adenomudur. Paratiroid adenomları nadiren mediastende lokalize olabilir. Bu lezyonlar genellikle servikal insizyonla eksize edilemeyecek lokalizasyondadır ve torasik yaklaşım gerekir. Bu makalede çok ender rastlanan, mediastinal yerleşimli, primer HPT'ye neden olan paratiroid adenomlu olguyu sunuyoruz. Ektopik paratiroid dokusunun tanımlanmasında en etkili görüntüleme yöntemi teknesyum-99m sestamibi sintigrafisidir. Paratiroid adenomunun preoperatif dönemde, özellikle sintigrafik yöntemle lokalizasyonunun belirlenmesi cerrahi girişimin etkinliğini arttıracağı gibi postoperatif nüks ve morbiditeyi de azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidizm, timus, paratiroid adenomu.
SUMMARY
A Case of Primary Hyperparathyroidism Secondary to Ectopic Parathyroid Adenoma Located in Thymus
The most common etiologic factor of primary hyperparathyroidism is solitary parathyroid adenoma. Parathyroid adenomas may rarely locate in the mediastinum. These lesions are usually at such a localization that cannot be excised through a cervical incision and require a thoracic approach. We present a case of mediastinally located parathyroid adenoma resulting in primary hyperparathyroidism. Technetium-99m sestamibi scintigraphy is the most superior imaging technique in detecting the ectopic parathyroid tissue. Preoperative determination of the localization of the parathyroid adenoma, particularly with scintigraphy will improve the effectiveness of the surgical approach and reduce the postoperative recurrence and morbidity as well.
Key Words: Hyperparathyroidism, thymus, parathyroid adenoma.
Yazışma Adresi:
Dr. Adem GÜNGÖR
Konutkent 1, E-1 Blok No: 9
Çayyolu, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır