Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir Olgu Nedeniyle Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon (PAVM)
Özhan KULA*, Seyhan US DÜLGER*, Hilal ALTINÖZ*, Birsen YILMAZ OCAKLI*, Salih GÜRAN**

  *  SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,
**  Sonomed Görüntüleme Merkezi, İSTANBUL
ÖZET
Merkezimizde izlediğimiz bir olgu nedeniyle pulmoner arteriyovenöz malformasyon (PAVM), literatür bilgileri ışığında irdelendi. Hemoptizi yakınması ile merkezimize başvuran 60 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde bir özellik saptanmadı. Hematolojik ve biyokimyasal değerler, elektrokardiyografi ve tam idrar tahlili normaldi. PA akciğer radyografisinde sağ hilusa süperpoze 2 x 2 cm ebatlarında yuvarlak, düzgün sınırlı homojen dansite artışı bulunması üzerine, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi yapıldı. Uygulanan fiberoptik bronkoskopide normal endobronşiyal sistem görüldü. Alınan materyal ile yapılan mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler tanıya yardımcı olmadı. Yapılan dinamik BT incelemesi sonucunda PAVM tanısı kondu. Semptomsuz olan olgumuz izleme alındı.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon, hemoptizi, soliter pulmoner nodül.
SUMMARY
A Case of Pulmonary Arteriovenous Malformation (PAVM)
We reviewed the articles about the pulmonary arteriovenous malformations in the literature because of our case. A 60 year old man complaining of hemoptysis had no pathologies in his physical examination and his routine laboratory results. Only in his chest roentgenogram a 2 x 2 cm, round, homogen opacity with smooth margins was seen, superposed on the right hilum. Normal endobronchial system was detected via fiberoptic bronchoscopy. There was an indeterminate vessel related with the solitary pulmonary nodule on his thorax CT and the dynamic CT helped us to diagnose the feeding vessel of the pulmonary arteriovenous malformation. He's under our routine control.
Key Words: Pulmonary arteriovenous malformations, hemoptysis, solitary pulmonary nodule.
Yazışma Adresi:
Dr. Özhan KULA
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları
Eğitim Hastanesi
Başıbüyük, Maltepe, İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır