Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Asbestozisin YRBT Bulguları#
Mutlu CİHANGİROĞLU*, Mehmet Hamdi MUZ**, Selami SERHATLIOĞLU*,
Murat AKFIRAT*, Hüseyin ÖZDEMİR***

    *  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,
  **  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
***  Bingöl Devlet Hastanesi, BİNGÖL
ÖZET
Bölgemizde sık görülen asbestozisin akciğer bulgularının yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Anamnez, klinik, solunum fonksiyon testleri ve direkt göğüs radyografisi ile asbestozis tanısı konulan 21'i erkek, 7'si kadın toplam 28 olgu toraks YRBT ile incelendi. YRBT'de olguların tamamında plevral kalınlaşma, kalsifikasyon ve plaklar saptanırken, düzensiz ara yüz belirtisi 23, düzensiz interlobüler septal (İLS) kalınlaşma 22, parankimal bandlar 25, subplevral dansiteler 19,  buzlu cam görünümü 4, bal peteği görünümü ise 5 olguda saptandı. Asbestozis düşünülen olgularda akciğer parankim tutulumunu gösteren belirtilerin saptanmasında YRBT'nin duyarlı olduğu  belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Asbestozis, YRBT.
SUMMARY
HRCT Findings of Asbestosis
We aimed to evaluate the lung findings of asbestosis,  which is quite frequent in our region, at high resolution computed tomography (HRCT). 28 patients (7 females, 21 males) who are exposed to enviromental asbestos are examined by HRCT We detected thickening at parietal pleura, calcification and plaques in all cases, interface sign at 23 cases, irregular interlobular septal thickening at 22 cases, paranchymal bands at 25 cases,  subpleural dansities at 19 cases, ground glass appearances at 4 cases and honey combing at 5 cases in  HRCT.  Findings of paranchymal  involvement are detected more detailed and sensitive with HRCT.
Key Words: Asbestosis, HRCT.
# Bu çalışma RAD 97, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mutlu CİHANGİROĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji  Anabilim Dalı
23200, ELAZIĞ
e-mail: mmutlucihan@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır