Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve
Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması#
Rıfat ÖZACAR*, Hatice İVİT*, Mehmet BÖNCÜ*

* İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İZMİR
ÖZET
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHOAK) tedavisinde tek ajan olarak en etkili ilaçlar olan mitomisin, ifosfamid ve sisplatinin etkinliğinin saptanması amacıyla 60 KHOAK olgusunda bu ilaçların kombinasyonu uygulanmıştır. Toplam yanıt oranı %36.5 olarak bulunmuştur. Bir yıllık sağkalım yanıt gözlenenlerde %61.5, yanıtsız olgularda %31, progresif grupta %20.5 ve tüm grupta %31.5 olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, mitomisin, ifosfamid, sisplatin.
SUMMARY
Mitomycin, Ifosfamide and Cisplatin in Nonsmall Cell Lung Cancer
In an effort to confirm the efficiacy of mitomycine, ifosfamide and cisplatin, 60 evaluable patients with nonsmall cell lung cancer were treated with combination of these drugs. The overall response rate was 36.5%. The 1-year survival of responders was 61.5%, for stationary group was 31%, for progressive group was 20.5% and for the whole group 31.5%.
Key Words: Nonsmall cell lung cancer, mitomycine, ifosfamide, cisplatin.
# Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)'nin XXIII. Ulusal Kongresi (11-14 Haziran 1995, İstanbul)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Rıfat ÖZACAR
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Yenişehir, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır