Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları
Erkan YURDUSEVEN*, Ahmet YARAMIŞ*, Abdurrahman ŞENYİĞİT**, Kenan HASPOLAT*,
Fuat GÜRKAN*, Orhan DERMAN*, Ahmet KAYA*

  *  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı,
**  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Solunum fonksiyon testlerinin normal değerlerinin, değişik toplumlarda ve cinsiyetlerde farklı saptandığı bilinmektedir. Çalışmamızda Diyarbakır il merkezinde, 10-15 yaş arasındaki 573'ü erkek, 547'si kız çocuğu olmak üzere toplam 1120 sağlıklı okul çocuğunda solunum fonksiyonlarının normal değerlerini saptamak amacıyla zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1), zirve akım hızı (PEF) ve FEV1/FVC ölçümleri yapıldı. Çalışmamız referans spirometrik değerler ile karşılaştırıldığında ülkemizde Ege Bölgesi'nde yapılan çalışmada saptanan değerler ile büyük benzerlik gösterdiği belirlenirken sıklıkla referans olarak kullanılan Polgar'ın değerlerinden ise düşük bulunmuştur. Erkek çocuklarında FEV1, FVC ve PEF değerleri aynı boydaki kızlardan önemli derecede daha yüksek saptanmıştır. Özellikle boy büyüdükçe bu farkın daha da arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, solunumsal patolojilerin teşhisinde yardımcı, özellikle astma teşhisinde önemli bir parametre olan solunum fonksiyon testlerinin Diyarbakır ili için referans değerlerinin sunulduğu bu çalışmada bölgemiz çocuklarına uygun olmayan referans değerleri ile yapılacak yorumlamalardaki yanlışlıklar vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, sağlıklı okul çocukları.
SUMMARY
Results of Pulmonary Function Tests at School Children in Diyarbakır
Normal values of pulmonary function tests are known to vary in different sex and populations. The aim of this study, was to determinate the pulmonary functions in normal healthy school children in Diyarbakır. Peak expiratory flow rate (PEFR), forced vital capacity (FVC), and forced expiratory volume in one second (FEV1), and FEV1/FVC values were measured in 1120 school children, 573 males and 547 females, aged 10-15 years in Diyarbakır. When compared with reference values in the literature, our results were in accordance with the values obtained at agean region in Turkey, however lower than broadly acceptable Polgar's values. Boys had significantly higher FEV1, FVC and PEF values than girls of same heights. The differences were more apparent at higher heights. In conclusion, reference values of pulmonary function tests for children at 10-15 ages in Diyarbakır, has been presented in order to supply appropriate values for the diagnosis and follow up of asthmatic patients at this province and refrain from misdiagnosis with other reference values.
Key Words: Pulmonary function tests, healthy school children.
Yazışma Adresi:
Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
DİYARBAKIR
e-mail: Senyigit@dicle.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır