Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Sekestrasyonda Helikal BT Anjiyografi: Olgu Sunumu
Tamer BAYSAL*, Akın KAYA**, Ramazan KUTLU*, Ahmet SIĞIRCI*

  *  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, MALATYA
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Pulmoner sekestrasyon (PS)'un tanısı ve preoperatif değerlendirilmesi; akciğerin bir bölümünü besleyen anormal arterin anjiyografi ile gösterilmesine dayanır. Kesin tanısı için anjiyografi yapılırken bazı olgularda helikal BT anjiyografi anormal arteri gösterebilir. Biz, literatürde nadir bulunan, anormal kanlanmanın gösterilmesinde helikal BT anjiyografinin kullanıldığı bir PS olgusu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner sekestrasyon, helikal BT.
SUMMARY
Pulmonary Sequestration:Helical CT Demonstration
The diagnosis and preoperative evaluation of pulmonary sequestration rest on the demonstration of the supplying aberrant artery. Although, the definitive diagnosis classically was made by angiography, helical CT angiography has been used to demonstrate the anomalous blood supply in some cases. We present a case of pulmonary sequestration diagnosed with helical CT angiography and discuss other techniques capable of depicting vessels have been used to evaluate sequestration.
Key Words: Pulmonary sequestration, helical CT.
Yazışma Adresi:
Dr. Tamer BAYSAL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Turgut Özal Tıp Merkezi
Radyodiagnostik Anabilim Dalı
44069, MALATYA
e-mail: tamerbaysal@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır