Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi
Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Tüberküloz ile mücadele için kullanılan kontrol programının performansını ölçmede "kür oranı" ve "olgu bulma oranı" kullanılan iki önemli parametredir. Ülkemizde her iki parametreye ait kesin veriler bulunmamakla birlikte elde edilen dolaylı veriler ideal hedeflerin çok altındadır. Ülkemizde olgu bulma oranı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre %27.6'dır. "Hasta gecikmesi" ve "doktor gecikmesi" olgu bulma oranındaki yetersizlikleri irdelemekte kullanılan diğer iki parametredir. Türkiye'de var olan sağlık sistemi içerisinde hasta ve doktor gecikmesi sürelerini irdelemek amacıyla, kliniğimizde 1998 yılı içerisinde tedavi altına alınan 81 yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hastada sözkonusu süreler araştırıldı. Yaş ortalaması 37.9 ± 15.5 olan olgu grubunda, hasta gecikmesi 82.6 ± 70.7 gün, doktor gecikmesi 41.4 ± 55.8 gün olarak bulunmuştur. Her iki parametre kabul edilebilir sürelerden oldukça uzun olarak bulunmuştur. İnfeksiyonun yaygınlaşmasında önemli rolü olan tedavi gecikmesinin, olgu bulma oranının düşüklüğü ile paralellik gösterdiği, etkin tüberküloz kontrolü için ivedilikle doğrudan gözetimli tedavi stratejisinin başlatılması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz kontrolü, olgu bulma oranı, hasta gecikmesi, doktor gecikmesi.
SUMMARY
Patient and Doctor Delay in Tuberculosis Control
"Cure rate" and "case finding rate" are two important parameters to evaluate the performance of the control programme which is used in struggle with tuberculosis. In our country, there are no directly obtained and reliable data about the two parameters and some indirectly obtained data are far away the ideal targets. Case finding rate in our country is 27.6% according to data obtained by World Health Organisation. "Patient delay" and "doctor delay" are the other two important parameters which are used for evaluate the case finding activities of the national tuberculosis control programme. We have investigated "patient delay" and "doctor delay" times of 81 smear positive pulmonary tuberculosis cases given antituberculosis treatment in our clinic in 1998 for evaluating case finding activities of Turkish National Tuberculosis Control Programme. The mean age and standart deviation of 81 male cases were 37.9 ± 15.5 years. "Patient delay" was found to be 82.6 ± 70.7 days. "Doctor delay" was 41.4 ± 55.8 days. Both of the parameters were fairly longer than acceptable periods. As a conclusion, it is thought that the delay in the initiation of antituberculosis treatment which has an important role for spreading of the infection is directly related with low case finding rates. Directly Observed Treatment strategies must be started as soon as possible for an effective tuberculosis control programme.
Key Words: Tuberculosis control, case finding, patient delay, doctor delay.
Yazışma Adresi:
Dr. Haluk C. ÇALIŞIR
Bülbülderesi Caddesi No: 77/2
06660, ANKARA
e-mail: haluk6@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır