Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de Bronkoskopi Uygulaması
Özgür KARACAN*, Peri ARBAK*, Özlem ÖZDEMİR*, Uğur GÖNÜLLÜ*

* Department of Pulmonary Diseases Medical Faculty of Ankara University, ANKARA
ÖZET
1995 yılının Şubat ayında Türkiye'de bronkoskopi uygulamasının özelliklerini araştırmak üzere ulusal bir anket çalışması düzenledik. Ankete katılan 76 bronkoskopistin 7'si göğüs cerrahı, 69'u göğüs hastalıkları uzmanıydı. Bronkoskopi öncesi en sık istenen testler göğüs radyografisi (%100), EKG (%96) ve tam kan sayımı (%88) iken, atropin (%93.7) premedikasyonda en çok kullanılan ajandı. Prilokain ve lidokain en çok tercih edilen lokal anestetiklerdi. Kitle, nodül, göğüs radyografilerindeki şüpheli lezyonlar, atelektazi ve hemoptizi en sık gözlenen bronkoskopi endikasyonlarını oluşturmaktaydı. Ankete katılanların sadece 18 (%24)'i optimal bronkoskopist kriterlerini taşımaktaydı. Bronkoalveoler lavaj (%15.7) ve transtrakeal, transbronşiyal iğne aspirasyonu (%11.8) düşük oranlarda yapılmaktaydı. En sık gözlenen komplikasyonlar kanama (%80), hipoksemi (%30) ve aritmi (%21) idi.
Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, anket araştırması.
SUMMARY
Bronchoscopy Practice in Turkey
A nation-wide postal survey was designed to get insights of bronchoscopy practice in Turkey on February 1995. Total number of participants was 76, of which 7 were thoracic surgeons and 69 were pulmonary physicians. Chest roentgenogram (100%), electrocardiogram (96%) and complete blood cell count (88%) were the most frequently required prebronchoscopic tests and the most commonly used premedication was atropine (93.7%). Prilocaine and lidocaine were the most commonly prefered local anesthetics. Mass, nodule, suspicious lesions on chest roentgenograms, atelectasis and hemoptysis were the most common indications of bronchoscopy. Only 18 (24%) of respondents were met the optimal bronchoscopist criteria. Regarding to bronchoscopic procedures there were surprisingly low rates for performing bronchoalveolar lavage (15.7%), transtracheal-transbronchial needle aspiration (11.8%). Bleeding (80%), hypoxemia (30%) and arrhythmia (21%) were the most common informed complications by the respondents.
Key Words: Bronhoscopy, postal survey.
Address for Correspondence:
Peri ARBAK, MD
Department of Pulmonary Disease
Medical Faculty of Abant İzzet Baysal University
DÜZCE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır