Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nonatopik Astmalıların Kan ve Bronkoalveoler Lavajda T Lenfosit Aktivasyonu
Emel HARMANCI*, Zafer GÜLBAŞ**, Necla ÖZDEMİR*, Sevda MUTLU*, Arzu YURDASİPER*

  *  Department of Pulmonary Disease Medical Faculty of Osmangazi University,
**  Department of Internal Medicine Division of Hematology Medical Faculty of Osmangazi University, ESKİŞEHİR
ÖZET
Amaç: T lenfositlerin astmatik inflamasyondaki rollerini ve klinik parametrelerle korelasyonlarını belirlemek.
Metod: On nonatopik astmalı hasta ile 6 nonatopik-nonastmatik kontrol grubunun bronkoalveoler lavaj (BAL) ve periferik kanında hücre dağılımları ile T lenfosit alt gruplarını “flow” sitometrik yöntemle araştırdık.
Bulgular: Astmalı hastaların BAL sıvısında eozinofillerin hem yüzde (ortalama, %2.11 ± 0.40'a %0.52 ± 0.20, p< 0.01) hem de absolu (ortalama, 2.22 ± 0.54.103'e 0.52 ± 0.28.103, p< 0.05) değerleri daha fazlaydı. Her iki grubun kan ve BAL sıvısında total lenfosit, CD3 (pan T), CD4 (yardımcı T), CD8 (süpresör T), CD16/CD56 (doğal öldürücü) ve CD19 (B lenfosit) hücreler açısından fark gözlenmedi (p> 0.05). Astmalı hastaların hem kan (%8.08 ± 1.3'e %3.5 ± 0.8, p< 0.05) hem de BAL
sıvısında (7.22 ± 0.93'e 3.60 ± 1.10, p< 0.05) CD25 (interlökin 2-reseptörü, IL-2R) taşıyan CD5+ T lenfositlerin oranı önemli derecede fazlaydı. HLA-DR aktivasyon markırı taşıyan T lenfositlerin oranında ise önemli fark gözlenmedi (p> 0.05). BAL'da eozinofiller ile klinik parametrelerden FEV1 arasında negatif (p< 0.01), günlük ortalama PEF değişkenliği arasında doğru (p< 0.01) korelasyon bulundu. T lenfosit aktivasyon markırı olan HLA-DR'nin BAL'daki oranı ile semptom skoru arasında doğru korelasyon mevcuttu (p< 0.05).
Sonuç: Bu bulgular nonatopik astmalıların periferik kan ve hava yollarında T lenfosit aktivasyonunun bulunduğunu ve BAL'da eozinofiller ile T lenfosit aktivasyon markırlarının klinik parametreler ile korele olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Astma, lenfosit, akım-sitometri, lenfosit aktivasyonu, bronkoalveoler lavaj.
SUMMARY
T Lymphocyte Activation in Bronchoalveolar Lavage and Blood of Nonatopic Asthmatics
Aim: To investigate the role for T lymphocytes in the asthmatic inflammation and its clinical correlates.
Method: We examined cell populations and T lymphocytes subtypes in bronchoalvealveolar lavage (BAL) and peripheral blood from 10 nonatopic asthmatics and 6 nonatopic-nonasthmatic controls using flow cytometry.
Results: BAL from asthmatics contained more eosinophils (mean, 2.22 ± 0.54.103 versus 0.62 ± 0.28.103 absolute count,
p< 0.05 and mean, 2.11 ± 0.40% versus 0.52 ± 0.20% relative count, p< 0.01). There was no difference between the two groups in the numbers of BAL and blood lymphocytes, total T cells, CD4 (helper T), CD8 (supressor T), CD16/CD56 (naturel killer) and CD19 (B lymphocytes) cells (p> 0.05). There was a significant increase in the mean percentages of CD25 (interleukin-2 receptor, IL-2R) bearing CD5 T lymphocytes in both blood (8.08 ± 1.2% versus 3.50 ± 0.80%, p< 0.05) and BAL (7.22 ± 0.93% versus 3.60 ± 1.10%, p< 0.05) of asthmatics. There was no difference in the number of CD5+ T cells expressing the activation marker HLA-DR (p> 0.05). In BAL of asthmatics, eosinophils were inversely correlated with FEV1 values (p< 0.01) and positively correlated with diurnal variation in peak expiratory flow (p< 0.01). Being an activation marker, BAL HLA-DR was correlated with symptom scores (p< 0.05).
Conclusion: These findings suggest that T lymphocyte activation occurs within the airways and blood in the nonatopic asthmatics and eosinophil numbers and T lymphocyte activation in BAL may be correlated with clinical parameters.
Key Words: Asthma, lymphocyte, flow-cytometry, lymphocyte activation, bronchoalveolar lavage.
Address for Correspondence:
Emel HARMANCI, MD
Hamamyolu 76/6
ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır