Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nörosarkoidoz-Bir Olgu Nedeniyle
Elif ŞEN*, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR*, Barış POYRAZ*, Nursel AYDIN**, Doğanay ALPER*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kusma, denge bozukluğu, yürümede güçlük, görmede azalma yakınmalarıyla hastaneye başvuran 36 yaşındaki kadın hastanın kraniyal magnetik rezonans görüntülemesinde hidrosefali ve granülomatöz hastalıkla uyumlu lezyonlar saptanmış, transbronşiyal akciğer biyopsisi ile sarkoidozis tanısı konulmuştur. Hidrosefali yönünden ventriküloperitoneal şant takılmış ve steroid tedavi başlanmıştır. Bu olgu, sarkoidozda nörolojik tutuluma ait klinik semptomların %5 oranında nadir olarak görülmesi ve nörolojik belirtilerin, pulmoner veya başka sistemleri tutan sarkoidoz varlığı olmaksızın başlangıç semptomları olarak ortaya çıkabildiğine dikkat çekilmesi amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nörosarkoidoz, hidrosefali.
SUMMARY
Neurosarcoidosis-A Case Report
At the cranial magnetic resonance imaging of 36 year old female patient who was presented  with the complaints of vomiting, balance disorder and difficulty in walking, hydrocephaly and granulomatous lesions were detected, and the diagnosis was established by transbronchial lung biopsy. A ventriculo-peritoneal shunt has been inserted to palliate her hydrocephaly and steroid therapy was administered. This case has been presented with the aim of taking attention for the clinical symptoms related with neurologic involvement in sarcoidosis have been rarely apparent in the rate of  5% and neurological singns could be occured without the involvement of pulmonary or other systems sarcoidosis.
Key Words: Neurosarcoidosis, hydrocephalus.
Yazışma Adresi:
Dr. Elif ŞEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Cebeci, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır