Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hipersensitivite Pnömonisi ve İnhaler Steroid (Olgu Sunumu)
Demet KARNAK*, Oya KAYACAN*, Sumru BEDER*, Serpil DİZBAY SAK**

  *  Department of Chest Diseases and Tuberculosis Medical Faculty of Ankara University,
**  Department of Pathology Medical Faculty of Ankara University, ANKARA
ÖZET
İnterstisyel akciğer hastalıklarında, örneğin sarkoidozda, özellikle sistemik steroidlerin yan etkilerinden kaçınmak için inhaler steroidlerin kullanıldığı bilinmektedir. Ancak hipersensitivite pnömonisi (HP) tedavisinde inhaler steroidlerin rolü konusunda kesin bir bilgi yoktur. Burada, 16 ay boyunca yüksek doz inhaler steroid tedavi verilen, kronik HP tanılı 38 yaşındaki bir erkek olgu sunulmaktadır. Antijen ekspozisyonundan olabildiğince kaçınılmasına rağmen, radyolojik bozuklukların kalıcı olması, erken ve iyi klinik yanıt gözlense bile, tanının histopatolojik açıdan doğrulanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Olgunun tedavi sonrası tüm bulguları tamamen gerilemiş ve 1.5 yıllık izlemde olguda bir patoloji tespit edilememiştir. Yazarlar, yüksek doz inhaler steroidlerin HP tedavisinde akılda tutulması gerektiğini ve bu gözlemin geniş serilerde yapılan çalışmalarla kanıtlanması gerektiğini ileri sürmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite pnömonisi, interstisyel akciğer hastalığı, inhaler steroid.
SUMMARY
Hypersensitivity Pneumonitis and Inhaled Steroid (A Case Report)
It is known that inhaled steroids can be used for the treatment of interstitial lung diseases such as sarcoidosis to avoid systemic side effects of oral or intravenous forms. However there is no information about the role of inhaled steroids in the treatment of hypersensitivity pneumonitis (HP). Here in, a 38 year-old male patient with chronic HP treated by 16 months of high dose inhaled steroid is presented. Inspite of avoiding antigen exposure as much as possible, persisting radiological abnormalities necessitated histopathological confirmation of the diagnosis even if early-good clinical response. All findings were resolved after therapy and no pathology has been detected in a 1.5 year of follow-up. The authors recommend that high dose inhaled steroids should be considered in the treatment of HP. This observation needs to be supported by studies in large series.
Key Words: Hypersensitivity pneumonitis, interstitial lung disease, inhaled steroid.
Address for Correspondence:
Demet KARNAK, MD
Department of Chest Diseases and Tuberculosis
Ankara University Medical Faculty
06100, Cebeci, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır