Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bronkoskopi Sedasyonunda Midazolam ve Lorazepamın Karşılaştırılması
Peri ARBAK*, Füsun ERDEM*, Özgür KARACAN*, Özlem ÖZDEMİR*, Uğur GÖNÜLLÜ*

* Department of Pulmonary Diseases Medical Faculty of Ankara University, ANKARA
ÖZET
Bronkoskopi premedikasyonunda lorazepam ve midazolamın etkinliğini değerlendirmek amacıyla prospektif bir çalışma düzenledik. Altmış hastanın randomize olarak seçilen 20'sine, bronkoskopi öncesi sedasyon için ilaç verilmezken (Grup 0), 20'sine lorazepam (Grup 1), 20'sine midazolam (Grup 2) verildi. Lorazepam grubunda FEV1 ve FVC, anlamlı olarak düştü (p< 0.05). Hastanın işlem sırasındaki kooperasyonunu değerlendiren bir anket hemen bronkoskopi sonrasında bronkoskopist tarafından uygulandı. Kooperasyon açısından 3 grup arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu (p> 0.05). Üç soru içeren bir anket hemen işlem sonrasında ve sonraki gün hastalara uygulandı. İlk soruda hastanın işlemi nasıl algıladığı (zor, kolay) araştırıldı. Midazolam grubundaki hastaların çoğu 24 saat sonra istatistiksel olarak anlamlı farklılıkla işlemi diğer gruplardaki hastalardan daha kolay olarak tanımlamışlardı (p< 0.05). İkinci soruda değerlendirilen bronkoskopinin tekrar yapılmasına onay açısından üç grup arasında anlamlı istatistiksel farklılık gözlenmedi (p> 0.05). Üçüncü soruda hastanın işlemi hatırlayıp hatırlamadığı değerlendirildi ve 24 saat sonunda midazolam grubundaki hastaların işlemi diğer gruptakilerden daha az hatırladığı anlaşıldı (p< 0.05). Sonuçta midazolam amnestik etkinliğinin fazla olması nedeniyle bronkoskopi için uygun bulundu. Lorazepamın FEV1 ve FVC'yi düşürdüğü, dolayısıyla kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) grubunda bronkoskopi yapılırken dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, premedikasyon, sedasyon.
SUMMARY
A Comparative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication
We designed a prospective study to evaluate the efficacy of lorazepam and midazolam in bronchoscopic premedication. Sixty patients were randomly assigned to use nothing (Group 0) or lorazepam (Group 1) or midazolam (Group 2) for sedation before bronchoscopy. In lorazepam group FEV1, FVC reduced significantly (p< 0.05). A questionnaire assessing patients cooperation was completed immediately after the bronchoscopy by the bronchoscopist. Among three groups, there were not any statistically differences in cooperation of patients (p> 0.05). A questionnaire included three questions was administered to the patients, immediately after the procedure and the following day. First question assessed the patients perception of the procedure as easy or difficult. With significant statistically difference, at 24 hours, more patients in midazolam group described the procedure as easy than in those other groups (p< 0.05). There was no statistically significantly difference among groups when assessing agreement a repeated bronchoscopy with second question (p> 0.05). Patients recollection of procedure was asked in the third question and at 24 hours the recalling of the procedure was less precise in midazolam group, than those of other groups (p< 0.05). In conclusion, midazolam was found a useful agent for bronchoscopy with satisfactory amnestic effectiveness. It was observed that lorazepam reduced FEV1 and FVC, so it had to be used carefully when bronchoscopy performed on patients with COPD.
Key Words: Bronchoscopy, premedication, sedation.
Address for Correspondence:
Peri ARBAK, MD
Abant İzzet Baysal University Medical Facutly
Research and Practice Hospital
Konuralp, DÜZCE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır