Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması
Peri ARBAK*, Öznur AKKOCA**, Özgür KARACAN***, Yalçın KARAKOCA*

    *  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, BOLU
  **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
***  Ankara 7 No'lu Verem Savaş Dispanseri, ANKARA
ÖZET
1998 yılının 6. ayında Tüberküloz infeksiyonu tarama programına alınan 112 sağlık çalışanının 75'i kadın (%67), 37'si erkek (%33) idi. Yaş ortalaması 27.2 ± 6.3 (18-48) idi. Yüzoniki çalışanın ilk tüberkülin testi değeri ortalaması 13.6 ± 6.9 mm (0-26 mm) bulundu. İlk tüberkülin testi değerleri ile BCG skar sayısı ve meslek grupları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p> 0.05). Çalışanların çalıştığı bölümler ile ilk tüberkülin testi değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p= 0.02). Göğüs hastalıkları bölümünde çalışanlarda tüberkülin testi ortalamaları daha yüksekti. Altı ay sonra tüberkülin testi tekrarlanan 56 çalışanın tüberkülin testi değeri ortalaması 12.4 ± 8.4 (0-25 mm) bulundu. Altı aylık konversiyon hızı %1.8 idi.
Sonuç olarak, Tıp Fakültemizde 6 aylık tüberkülin testi konversiyon hızının literatürde belirtilen Tbc infeksiyonu riski yüksek bulunan hastanelerin hızı ile uyumlu bulunduğu gözlendi. Hastanemizdeki sağlık çalışanlarının yılda en az bir kez tüberkülin testi ile izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, tüberkülin testi, tüberkülin testi konversiyonu.
SUMMARY
Tuberculin Test Screening on Workers of Medicine Faculty of the University of Abant İzzet Baysal
112 health care workers were included into the tuberculous screening program on the sixth month of 1998. 75 of them were female (67%) and 37 of them were male (33%). Mean age was 27.2 ± 6.3 (18-48). Mean result of the first tuberculin skin test of 112 workers was 13.6 ± 6.9 mm (0-26 mm). Six months later, skin test was performed on 56 workers and the mean result was found as 12.4 ± 8.4 mm (0-25 mm). The conversion rate was detected as 1.8%, for six months. No correlation was observed between the initial skin test results and the vaccination scar and also there was no correlation between initial skin test results and profession (p>  0.05). The initial skin test results showed correlation with the departments that the staff worked (p< 0.05). The staff of pulmonary departments had higher skin test results (mean 21.0 ± 4.8) than other departments.
In this study the conversion rate of skin test was observed as same as the other studies in which the risk of tuberculous infection was high. So we concluded that skin test has to be performed in our hospital annually.
Key Words: Health care workers, tuberculin skin test, conversion rate.
Yazışma Adresi:
Dr. Peri ARBAK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Konuralp, DÜZCE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır