Türkçe       English

<< Geri Yazdır
"Stapler" ile Yapılan Akciğer Rezeksiyonlarındaki Hava Kaçağının Azaltılmasında Yeni Bir Yöntem#
Ufuk ÇAĞIRICI*, Hakan POSACIOĞLU**, Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU**, Kutsal TURHAN*,
Önol BİLKAY*

  *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
"Stapler" (STP) ile yapılan akciğer rezeksiyonlarından sonra gözlenen hava kaçağı, postoperatif morbidite nedenlerinden biridir. Bu klinik çalışmada, STP hattının takviyesi için kullanılan, sentetik yapıdaki politetrafloroetilen (PTFE) kılıfın postoperatif hava kaçağı üzerine olan etkisi araştırıldı. Pulmoner parankim rezeksiyonu uygulanan 71 hasta çalışmaya alındı. İki gruba ayrılan olgulardan kontrol grubunda yer alan 28'ine sadece STP ile rezeksiyon yapıldı. Çalışma grubundaki 43 hastada ise, STP kollarına geçirilen PTFE kılıf kullanılarak rezeksiyon gerçekleştirildi. İki grup, postoperatif hava kaçağı süresi açısından değerlendirildi. Kontrol ve çalışma gruplarındaki postoperatif hava kaçağı süresinin ortalamaları sırasıyla 52.9 ± 14.5 ve 41.3 ± 12.5 saat olarak kaydedildi. PTFE kılıf ile STP hattının takviye edildiği akciğer parankim rezeksiyonlarında postoperatif hava kaçağı süresi, PTFE kullanılmayan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede kısa bulundu (p< 0.05). Ancak ameliyat maliyetini arttırması, bu ürünün amfizemli akciğere uygulanacak rezeksiyonlar dışında aşırı kullanımını sınırlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, "stapler", uzamış hava kaçağı, politetrafloroetilen.
SUMMARY
A New Method for Reducing Air Leaks in Stapled Pulmonary Resections
Air leaking after stapled pulmonary parenchymal resections is one of the causes of postoperative morbidity. In this clinical trial, a synthetic material, polytetrafluoroethylene (PTFE), was used for buttressing staple lines, in an attempt to evaluate its efficacy on postoperative air leaks. 71 patients who underwent pulmonary parenchymal resections were divided into two groups. Control group consisted 28 patients in which resections were accomplished with a stapler, whereas in the study group (43 patients), PTFE sleeves were used that fit over the arms of the stapler. The time of cessation of air leaks were assessed statistically in both groups. The averages of the duration of air leaks were 52.9 ± 14.5 and 41.3 ± 12.5, respectively. The study showed a significant difference (p< 0.05) by the use of PTFE sleeves to buttress the staple lines in pulmonary parenchymal resections, for reducing the incidence of air leaks. There was, however, a considerable cost increasing, thus limiting the overuse of this material, except for the resections performed in emphysematous lungs.
Key Words: Pulmonary resection, stapler, prolonged air leak, polytetrafluoroethylene.
# Bu çalışmanın bir bölümü, 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi (20-24 Ekim 1998, Antalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Ufuk ÇAĞIRICI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
35100, Bornova, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır