Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Üç Farklı Yöntemle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Fatma Sema OYMAK*, Levent KART*, İnci GÜLMEZ*, Ramazan DEMİR*, Mustafa ÖZESMİ*

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Normal kişilerde kan gazlarının, arter ve kulak memesi değerleri arasında yakın uyum gösterilmesine karşın, kulak memesi tekniği yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu çalışmada, solunum sistemi hastalıkları olan 30 hastada radial arter, parmak pulpası ve kulak memesinden alınan kan örneklerinde kan gazları çalışılarak, elde edilen veriler karşılaştırıldı. Ayrıca, kan örnekleri alınması sırasında hastaların hissettikleri ağrı da skorlanarak mukayese edildi. Parmak ucundan alınan kapiller kan ve radial arterden alınan kan örneklerinin pO2, HCO3- ve pCO2 değerleri arasında anlamlı bir fark olmasına karşın [sırasıyla pO2 (mmHg) 56.55 ± 10.90, 61.86 ± 16.73 p< 0.05; pCO2 (mmHg) 34.23 ± 7.19, 30.89 ± 8.63, p< 0.001], kulak memesinden alınan kapiller kanla radial arterden alınan kan arasında anlamlı bir fark olmadığını (p> 0.05) gösterdi (kulak kapilleri pO2: 61.79 ± 16.38 mmHg ve pCO2: 31.45 ± 6.88 mmHg). Arteryel ve kulak memesi pO2 (r= 0.94) ve pCO2 (r= 0.89) değerleri arasında iyi bir korelasyon saptandı. Hastalara uygulanan ağrı anketi ile hastaların radial arterden kan alınması sırasında algıladıkları ağrı skoru (5.8 ± 2.0) diğer iki yönteme göre (kulak memesinde 2.6 ± 1.9, parmak pulpasında 3.2 ± 1.7) anlamlı olarak daha fazlaydı (p< 0.01). Çalışmada elde edilen sonuçlar, kulak memesi kan örneklerinin akut ve kronik solunum yolu hastalıklarında kan gazlarının değerlendirilmesinde, arter kan gazına yakın sonuçlar verdiğini ve daha kolay uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelime: Kan gazı analizi.
SUMMARY
Comparing Blood Gas Analysis Taking Three Different Way
Depite close agreement between arterial and earlobe capillary blood gases values, the earlobe blood is not in comman use. In this study, blood gas results (pH, pO2, pCO2, HCO3-) of radial artery (RA), finger pulp (FP) and earlobe (E) were compared in 30 patients with variety of respiratory diseases. Pain scores sensed by the patients during each procedure were also recorded by using a 10 point scale and compared. Except mean pH value, mean pO2, pCO2, HCO3- values obtaining from FP were significantly different from the values obtaining from RA [pO2 (mmHg): 56.55 ± 10.90, 61.86 ± 16.73, p< 0.05; pCO2 (mmHg): 34.23 ± 7.19, 30.89 ± 8.63, p< 0.001 respectively]. There was no statistically significant difference between RA and E mean values (p> 0.05) of all studied parameters (ear lobe pO2: 61.79 ± 16.39 mmHg and pCO2: 31.45 ± 6.88 mmHg). In addition there was a good correlation between RA and E, pO2 (r= 0.94), and pCO2 (r= 0.89) values. The main pain score for radial artery blood sampling (5.8 ± 02.0) was statistically higher than those for earlobe (2.6 ± 1.9) and finger pulp (3.2 ± 1.7), (p< 0.01). The results suggest that blood gas results obtained from radial artery and earlobe are highly concordant in patients with respiratory diseases, however the latter is more acceptable for the patients.
Key Word: Blood gas analysis.
Yazışma Adresi:
Dr. Fatma Sema OYMAK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
38039, KAYSERİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır