Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sivas'ta Ev Kadınlarında Sigara Alışkanlıkları
Zehra SEYFİKLİ*, Uğur GÖNLÜGÜR*, Haldun SÜMER**, Saniye TOPÇU***

    *  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
***  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
ÖZET
Son yıllarda özellikle çalışan grupta daha fazla olmak üzere, kadınlarda sigara içimi artmaktadır. Bu çalışmada ev kadınlarının sigara alışkanlığı prevalansı ve eğitim düzeyleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Sivas merkez ilçesinde yaşayan ve rastgele yöntemle seçilen 1500 kadın çalışmaya alınmıştır. Çalışma Ocak-Mart 1997 tarihleri arasında bu konuda eğitilmiş kişilerce yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Binbeşyüz kadın olgudan 1388'ine (%92.5) ulaşılmıştır. Kadınların %14.5'i 1-9 paket yılı içerken, sadece %0.93'ü 20 paket yılının üzerinde sigara anamnezi vermekteydi. Tüm kadın popülasyonunun %19'u (264 kişi) sigara içicisiydi. Okuma yazması olmayanların %7.33'ü sigara içerken ilkokul mezunlarının %36.49'u sigara içicisiydi ve bunları %35.36 ile üniversite mezunları izliyordu. Bu çalışma eğitim görmüş kadınlarda sigara alışkanlığının arttığını düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigara alışkanlığı, ev kadınları.
SUMMARY
Smoking Habits of Housewives in Sivas
Cigarette smoking among women especially among working-women, has recently increased. In this study, it has been investigated the relation between the habit of smoking among housewives and their education level. 1500 women from Sivas were chosen at random and were included in our study, made by the persons, who were educated on this subject through the method of inquiry applied face to face, January-March 1997. Of 1500, we could reach 1388 women (92.5%). 264 women (19%) were smoking, while 14.5% of women was smoking 1-9 packets a year, only 0.93% of the women was smoking 20 packets a year. That the study made about the rate of the smokers according to their educations level made us think that smoking habit among educated women is getting increased as is seen in the results given below. Of the smokers; 7.33% of the women was uneducated, 36.49% of the women was primary school-graduates, 35.36% of the women was university-graduates.
Key Words: Smoking habits, housewives.
Yazışma Adresi:
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
SİVAS
[ PDF ]
<< Geri Yazdır